Kotimaan päivärahaat 2024

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika

Päivärahan enimmäismäärä
euro
    

yli 6 tuntia (osapäiväraha)

24

yli 10 tuntia (kokopäiväraha)

51

kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden


- vähintään 2 tunnilla

24

- yli 6 tunnilla

51

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.