Tärkeitä lukuja 2016

Tyel, Yel ja Myel vakuutusmaksut

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT  18-67-vuotias työntekijä tai yrittäjä

 

2016

 

 

2015

 

 TyEL-maksu  (v. 2015 käytetään vuoden 2013 palkkasummaa)

% palkoista

% palkoista

-  alle 2 025 000

24,6 %

24,7 %

- 2 025 000 € - 32 400 000 €

24,6 - 24,85 %

24,55 %

- yli 31 848 000 €

24,85 %

24,52 %
Työntekijän osuus

 

 

Työnantaja pidättää vakuutusmaksun työntekijän palkasta ja maksaa sekä työnantajan että työntekijän maksun.- työntekijän osuus, alle 53-vuotiaat
- työntekijän osuus, 53 vuotta täyttäneet

5,7 %
7,2 %

5,7 %
7,2 %
Tilapäinen työnantaja

 

 

Ei vakinaisesti työntekijöitä ja palkkasumma alle 8 178 €/ 6 kk

25,1 %

24,7 %
TYEL-ansion alaraja

 57,51 € / kk

57,10 € / kk

 

 


 YEL-maksu

 


- alle 53-vuotiaat

23,6 %

23,7 %

- 53 vuotta täyttäneet

25,1 %

25,2 %

 

 

 

Aloittava yrittäjä, 22 %:n alennus

 

 

- alle 53-vuotiaat

18,408 %

18,486 %

- 53 vuotta täyttäneet

19,578 %

19,656 %
YEL-työtulon alaraja

7 557,18 €/v

7 502,14 €/v

YEL-työtulon yläraja

171 625 €/v

170 375  €/v

 

 


YEL-työtulon vähimmäis- määrä osa-aikaeläkkeen saamiseksi

15 114,37 €/v

15 004,29 €/v

 

 


 MYEL-maksu

 


Maatalousyrittäjän MYEL-maksu, jos työtulo on alle 26 474,52 €/v.-alle 53-vuotiaat

12,744 %

12,798 %

-53 vuotta täyttäneet

13,665 %

13,608 %

 Tulovälillä 26474,52 € - 41602,87 € vakuutusmaksu nousee liukuvasti

 


41 602,87 €/v ylittävän työtulon osalta maksu on

 


- alle 53-vuotiaat

23,6 %

23,7%

- 53 vuotta täyttäneet

25,1 %

25,2 %


SOSIAALITURVAMAKSU  16-67 vuotiaasta

Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu

 

2016

 

 

2015

 

Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

2,12 %

2,08 %


PALKANSAAJAN JA YRITTÄJÄN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU


Vakuutetun sairausvakuutusmaksu


Palkansaajat 

2016


2,12 %

2015


2,1 %

YEL-yrittäjät

2,25 %

2,23 %

etuudensaajat

1,47 %

1,49 %

Maksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, sitä ei pidätetä erikseen palkasta.


TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 17-64 vuotiaasta

 Maksua ei peritä alle 17-vuotiaista eikä yli 65-vuotiaista työntekijöistä


Yhteensä.

Yhteensä

työnantajan osuus

työnantajan osuus

työntekijän

osuus

työntekijän

osuus

 

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2 025 000 euron palkkasum-
maan asti

2,15 %

1,45 %

1,0 %

0,8 %

1,15 %

0,65 %

2 025 000 euroa ylittävältä osalta

5,05 %

3,8 %

3,9 %

3,15 %

1,15 %

0,65 %

Osaomistajan palkkasum-
masta
YEL-vakuutta-misvelvollisilta ei peritä

1,46 %

1,04 %

1,0%

0,8 %

0,46 %

0,24 %


TYÖTAPATURMAVAKUUTUSMAKSU


 

2016

 

 

2015

 

Työtapaturmavakuutusmaksu määräytyy palkkojen ja työn vaarallisuuden mukaan (arvioitu vaihteluväli).
.

0,1 ─ 7 %

0,1 ─ 7 %


RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSU 

2016

 

 

2015

 

Tapaturmavakuutusyhtiö perii tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Maksut vaihtelevat yhtiöittäin (keskimäärin).

0,067 %

0,07 %