Kotimaan päivärahaat 2021

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika     

Päivärahan enimmäismäärä
euro
    

yli 6 tuntia (osapäiväraha)

20

yli 10 tuntia (kokopäiväraha)

44

kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

 

- vähintään 2 tunnilla

20

- yli 6 tunnilla

44

  

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.