Kotimaan päivärahaat 2018 

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika

Päivärahan enimmäismäärä
euro
    

yli 6 tuntia (osapäiväraha)

19

yli 10 tuntia (kokopäiväraha)

42

kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden


- vähintään 2 tunnilla

19

- yli 6 tunnilla

42

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.